Eesti
English По-русски Українською

Välisminister Urmas Paet: kõik Eesti inimesed saavad Ida-Ukraina vägivallas kannatanuid aidata

01.10.2014

Nr 415-E

Välisminister Urmas Paet rõhutas Eesti vabaühenduste ühist panust Ukraina konflikti tõttu kannatavate sisepagulaste abistamisel ning tunnustas mittetulundusühingute ühist algatust “Ukraina heaks”.

„Eesti vabaühenduste eestvedamisel algav abikampaania annab võimaluse kõikidele Eesti inimestele anda oma panus ukrainlaste abistamiseks. Seda lisaks Eesti riigi antavale abile,“ sõnas välisminister Paet, tuues esile Eesti kodanikuühiskonna tugevust ja soovi ühiselt hädasolijaid aidata. „Ka kõik teised vabaühendused, kellel on olemas kindlad humanitaarse eesmärgiga koostööplaanid, on teretulnud ühinema MTÜ Pagulasabi poolt koordineeritava abikampaaniaga,“ lisas välisminister Paet.

Välisminister Paeti sõnul on humanitaarolukord Ida-Ukrainas raske. „Sisepagulaste arv kasvab päev päevalt. Viimastel andmetel on oma kodud pidanud jätma ligi 300 000 sisepagulast, kellest suur osa on naised, lapsed ja vanurid,“ lausus välisminister. Hädasolijad vajavad nii toidu- kui ka meditsiiniabi ning eluks esmavajalikku.

Konfliktist on otseselt mõjutatud üle 5 miljoni inimese. Ligi kolmveerand kodudest lahkuma pidanud inimestest elavad lähedaste ja sõprade juures, kuid paljud on sunnitud elama ka nn kollektiivsetes keskustes ilma kütteta väga kesistes elamistingimustes. Samuti on olukord väga keeruline lasteasutustes. Suur puudus on toidust ning talve lähenedes muutub pagulaste olukord veelgi tõsisemaks – puudus on tekkidest, soojast riietusest, kütteseadmetest.

MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskus ühiskampaaniaga „Ukraina heaks!” kogutakse oktoobrikuu jooksul annetusi Ukraina sisepõgenikele ja konfliktis kannatanutele kolme humanitaarprojekti läbiviimiseks. Annetused suunatakse suurimasse sisepõgenike sihtkohta Zaporižžja oblastisse inimeste esmatarbevajaduste katmiseks, toiduabina Luganski piirkonda ja meditsiiniabina kohalikele haiglatele ning konfliktis kannatanutele meditsiinilise abi tagamiseks ja nende perede toetamiseks. Veebilehel www.ukrainaheaks.ee on võimalik toetada kolme projekti ning jälgida nende teokssaamist. Hiljemalt novembris alustavad organisatsioonid Ukrainas abi andmisega.

Samuti on mitmed vabaühendused algatanud heategevuskampaaniad Ukraina toetuseks. Rahvusooper Estonia korraldab 20. oktoobril heategevusliku galakontserdi „Estonia Ukraina heaks“, mille tulu läheb uue Estonia klaveri soetamiseks Slovjanski kaunite kunstide kooli õpilastele. Ka kogub Eesti Punane Rist annetusi Ukraina toetuseks.

Eesti jätkab välisminister Paeti sõnul omalt poolt Ukraina abistamist nii lühiajaliste humanitaarsete vajaduste katmiseks kui pikaajalistes tegevustes lähtudes Ukraina vajadustest. Alates Ukraina konflikti puhkemisest on Eesti andnud humanitaarabi kokku 325 000 euro ulatuses. Samuti on plaanis saata ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR) vahendusel 80 000 euro ulatuses toiduabi. Ka on Eesti võtnud ravile konfliktis viga saanuid.

           
Lisainfot:
www.ukrainaheaks.ee
www.facebook.com/ukrainaheaks
http://vm.ee/et/ukraina-heaks


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
521 6821
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee