Eesti
English По-русски Українською

Eesti aitab Ukraina sisepõgenike olukorda leevendada

01.04.2015

Välisminister Keit Pentus-Rosimannus allkirjastas käskkirja, millega Eesti toetab ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR)  ning ÜRO lastefondi (UNICEF) kaudu sisepõgenike olukorra leevendamist Ukrainas kokku 200 000 euroga.

ÜRO humanitaarabi koordineerimisbüroo (OCHA) andmetel on 2015. aasta aprilli seisuga Ukrainas riigisiseselt üle miljoni inimese olnud sunnitud oma kodudest lahkuma ja ümber asuma. Valdava enamuse sisepõgenikest moodustavad naised, lapsed ja vanurid. „Mõlemal rahvusvahelisel abiorganisatsioonil on pikaajalised kogemused kriisiolukordades tegutsemiseks, nad on hästi kursis sisepõgenike vajadustega,“ ütles välisminister Keit Pentus-Rosimannus. „Kahjuks konflikt jätkub ning sisepõgenike arv kasvab, mitte ei vähene, seega on oluline Ukrainas tegutsevate abiorganisatsioonide toetamine,“ lisas ta.

UNICEF (United Nations Children’s Fund) juhib Ukrainas abitegevusi hariduse, vee ja sanitatsiooni valdkondades. Peamine vajadus on juurdepääsu tagamine puhtale joogiveele ning eeskätt lastega sisepõgenike varustamine hügieenivahenditega.  Sisepõgenike vastuvõtukeskuste juurde on loodud mobiilsed nõustamismeeskonnad, kuhu kuuluvad sotsiaaltöötaja, psühholoog ja jurist. Lisaks pööratakse eraldi tähelepanu laste ja perede taasühendamisele ning vanemateta jäänud laste olukorrale. Välisministeerium toetab UNICEF-i 150 000 euroga.

UNCHR-il (United Nations High Commissioner for Refugees) on juhtroll varjupaiga ja esmatarbevahendite tagamisel. Peamised mured, millega ümberasustatud inimesed silmitsi seisavad on sotsiaalteenustele juurdepääsu ja pikaajalise peavarju puudumine. UNHCR-i tegevus hõlmab ka vägivallast tulenevat vajadust lisakaitseks ja nõustamiseks (psühho-sotsiaalne abi, perekondade taasühendamine, hilisemad tagasipöördumised kodukohta). Samuti tegeletakse põgenikke vastuvõtvate kogukondadega. Välisministeerium toetab UNHCR-i 50 000 euroga.

Alates 2014. aastast on välisministeerium eraldanud humanitaarabina Ukrainas aset leidvas konfliktis kannatanute abistamiseks ning sisepõgenike olukorra leevendamiseks 875 000 eurot.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
521 6821
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee