Eesti
English По-русски Українською

Riigikogu valimised 1. märts 2015. Hääletamine välisriigis

20.01.2015

Suursaatkonnas Kiievis toimub hääletamine: 15.02.2015 kl. 12.00-15.00
                                                                        16.02.2015 kl. 13.00-18.00

Käesoleval 2015. aastal on Eesti kodanikel taas võimalus kaasa rääkida selles, mis suunas ja kelle juhtimisel järgmisel neljal aastal kodumaa liigub!

Valijad, kes Te elate alaliselt või ka ajutiselt välismaal, kuid olete vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud, andke samuti oma valikust teada, sest igal häälel on jõud!

Oma otsuse tegemiseks on välismaal elaval valijal kolm võimalust: elektrooniline hääletamine, kirja teel hääletamine või välisesindustes hääletamine.

Elektrooniliselt saab oma otsusest teada anda seitsme päeva jooksul 19.-25. veebruarini.

Kirja teel hääletamiseks peab esitama välisesindusele kirjaliku taotluse, millele tuleb lisada koopia isikut tõendavast dokumendist. Taotlus peab olema välisesindusele laekunud hiljemalt kolmekümnendal päeval enne valimispäeva.

Välisesinduses hääletamist peab esindus võimaldama vähemalt kahel päeval ajavahemikus 14.-19. veebruarini.

Rohkem infot:

http://vvk.ee/valijale/eelhaaletamisest/valisriigis-haaletamine-2/

http://vm.ee/et/2015-riigikogu-valimised-haaletamine-valisriigis

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee