Eesti
English По-русски Українською

Eesti peab oluliseks Ukraina kontrolli saavutamist oma piiride üle ja Vene vägede lahkumist Ukrainast

21.10.2014

Nr 445-E

Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis nõudsid ministrid Venemaa vägede väljaviimist Ukrainast ja uue külmutatud konflikti piirkonna tekke ärahoidmist.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on vaatamata tulevahetuste arvu vähenemisele vaherahu ajal hukkunud üle 300 inimese. „Vaherahu peab viima poliitilise leppimiseni, mille tulemus peab olema Ukraina kontroll oma piiride üle ja Vene vägede lahkumine,“ ütles Paet. „Sanktsioonid on otseselt seotud olukorraga Ukrainas ning need ei saa leeveneda enne, kui nende põhjused on ära langenud,“ lisas ta.

ELi välisministrid tunnustasid OSCE otsust Ukraina erimissiooni pikendamiseks järgnevaks kuueks kuuks ning rõhutasid vajadust ühiselt erimissiooni panustada. „OSCE erimissiooni täielik mehitatus on oluline, et tagada selle võime monitoorida relvarahust kinnipidamist ja Ukraina-Vene piiri,“ märkis Paet. Eestist osaleb erimissioonil välisministri sõnul kuus vaatlejat ning kokku on Eesti eraldanud OSCE erimissioonile 80 000 eurot.
 

Rääkides olukorrast Ida-Ukrainas väljendasid Euroopa Liidu välisministrid muret sealse humanitaarolukorra pärast. Olukorra tõsidust näitab see, et 90% Ida-Ukraina elanikest on kaotanud oma elatusallikad ning põgenikke on üle 800 000.

Paeti sõnul jätkab Eesti abi andmist Ukrainale. „Oluline on toetada Ukraina püüdlusi kriisist välja tulla. Peame jätkama Ukraina igakülgset toetamist reformide läbiviimisel ning demokraatia ja õigusriigi tugevdamisel,“ märkis ta.
 

ELi välisministrid rõhutasid ka hiljuti Ukraina poolt ratifitseeritud Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise assotsieerimislepingu olulisust. Välisministri sõnul lähendab assotsieerimisleping Ukraina poliitilisi ja majanduslikke suhteid Euroopaga, andes uues tõuke ka Eesti ja Ukraina vahelistele ärisuhetele ja kaubavahetuse kasvule. „Peame oluliseks, et kõik assotsieerimislepingud saaksid liikmesriikide poolt võimalikult kiiresti ehk enne ELi idapartnerluse tippkohtumist järgmise aasta mais ratifitseeritud,“ lisas Paet.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
55 8855 171
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee