Eesti
English По-русски Українською

25. mail 2014 toimuvad Eestis Euroopa Parlamendi valimised.

09.04.2014

Välisriigis on õigus hääletada kõigil hääleõiguslikel Eesti kodanikul, kes on valimiste päevaks saanud 18-aastaseks.

Kõige hõlpsam viis välisriigis valida on iseseisev elektrooniline hääletamine. Selleks peab olema  ID-kaart (või mobiil-ID) koos kehtivate sertifikaatide ja PIN-koodidega ning ligipääs kaardilugeja ja internetiühendusega arvutile. Elektrooniline hääletamine toimub ajavahemikul 15. maist kuni 21. maini 2014 võrgulehel http://www.valimised.ee/

Elektroonilise hääletamise kohta lugege lisa: http://www.vvk.ee/valijale/e-haaletamine/

Hääletada on võimalik Eesti välisesinduses kohapeal välisesinduse poolt määratud päevadel ja kellaaegadel ajavahemikus 10.-15. maini 2014. Samuti on võimalik hääletada kirja teel välisesinduse poolt määratud tähtaegadel.

Hääletada saavad nii välismaal alaliselt elavad kui ka ajutiselt viibivad kodanikud.

Eesti kodanikud, kes elavad alaliselt välisriigis, (st. nad on Eesti rahvastikuregistris registreerinud oma alaliseks elukohaks välisriigi), peavad olema määratlenud oma endise Eesti elukoha või vanemate või esivanemate elukoha.

Alaliselt välisriigis elavad kodanikud, kes on kantud Rahvastikuregistrisse või kes on varem valimistel osalenud, on kantud valimisnimekirjadesse, mis on saadetud vastavasse välisriiki.

Ajutiselt välisriigis viibiv valija peab taotluses märkima oma rahvastikuregistri järgse elukoha aadressi Eestis.

Kirja teel hääletamiseks tuleb saata lähimale või kõige sobivamale välisesindusele hääletamise taotlus hiljemalt 25. aprilliks 2014. Võib kasutada lisatud näidist

Alaliselt välisriigis elav valija peab kirja teel hääletades:

  • hääletamistaotlusele lisama isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • märkima hääletamistaotluses välisriigis oleva elukoha aadress.

Taotluse alusel saadetakse teile hääletamissedel, ümbrikud ja kandidaatide nimekiri. Teil tuleb kirjutada hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta ühe kandidaadi registreerimisnumber, kelle poolt te hääletate. Seejärel pange täidetud sedel väiksemasse (nn sisemisse) välisesinduse saadetud ümbrikku. Väike ümbrik pange omakorda välisesinduse saadetud suuremasse (nn välimisse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule kirjutage oma nimi ja isikukood. Välisesindus võib teile saata ka eeltäidetud välimise ümbriku. Seejärel saatke täidetud hääletamissedel posti teel välisesindusele. Ümbrikes olev sedel peab olema laekunud välisesinduse määratud kuupäevaks.

Sama korra kohaselt saavad hääletada ka valijad, kelle alaline elukoht on Eestis, kuid kes viibivad välisriigis ajutiselt. Nendel valijatel on samuti õigus esitada välisesindusele kirja teel hääletamise taotlus ja neile saadetakse hääletamissedel, ümbrikud ja kandidaatide nimekiri.

Hääletamissedeli täitmine ja välisesindusele saatmine toimub samamoodi nagu alaliselt välisriigis elavatele valijatele, ainult et ajutiselt välisriigis viibiva valijana tuleb välimisele ümbrikule kirjutada oma nimi, isikukood ja oma rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress Eestis seisuga 30 päeva enne valimispäeva. Ümbriku täitmisel võib osutada abi hääletamist korraldav isik.

Hääletamisel välisesinduses tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Juhul kui te olete varem hääletanud ja seega nimekirjadesse kantud, piisab ka välisriigi isikut tõendavast dokumendist. Kui te pole varem valimistel osalenud, siis on vajalik Eesti dokument.

Välisesindustes hääletamise ajad.

Euroopa Parlamendi kandidaatide koondnimekiri

Lisaküsimistega võib pöörduda lähima Eesti välisesinduse või Välisministeeriumi poole.

Valimiskomisjoni info e-mail on : info@vvk.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee