"Work in Estonia" programmi aasta eelarve on suurusjärgus 400 000 eurot. Projektijuht Karin Patuse sõnul sisaldab see kogu materjalide loomist alates veebilehest ja selle sisuloomest, videotest kuni kampaaniategevusteni.

Patuse sõnul saab investeeringu tasuvust ühelt poolt mõõta arvutades välja, mitme IT-töötaja Eestisse tulekuga programm end ära tasub. "400 000 eurot saavad riik ja omavalitsused kokku tagasi läbi tööjõu maksutulude juba umbes 21 töötaja Eestisse tulekuga," selgitas ta.

See arvutus on tehtud arvestusega, et töötaja brutopalgaks on 2000 eurot, mis on IT töötajate palga mediaantase, ja ta töötab Eestis 19,3 kuud.

Lisaks, kui vaadata laiemat mõju, siis teeb Patuse sõnul "Work in Estonia" Eesti riigile väga olulist mainekujundust. Soome meedias on kahe kampaania põhjal ilmunud 50 lugu Eestis IT alal töötamise kohta. Sellist meediakajastust reklaampindadena osta oleks väga kallis.

Raske on täpselt öelda, et kui palju on programmi abil inimesi Soomest Eestisse meelitada õnnestunud, sest inimeste värbamisega tegelevad ikka konkreetsed ettevõtted ise ja mõju programmi on pigem kaudne.

Kuid niipalju saab siiski öelda, et teavitusprogramm „Work in Estonia“ on tekitanud välismaalastes elava huvi Eestis töötamise vastu ning programmi esimeses faasis on saadetud Eesti ettevõtetele Soomest ja Ukrainast üle 400 sooviavalduse. Ukraina on Soome kõrval praegu programmi teine sihtriik. Neist 400 avaldusest 300 on tulnud Soomest ja 100 Ukrainast.

Patuse sõnul on soomlaste jaoks mõte Eestisse tööle tulemisest harjumatu. „Soomlastele on üllatus, et ka niipidi saab ning Eesti ja Soome palgalõhe ei olegi nii suur. Eestis jääb IT-sektoris töötavale inimesele isegi rohkem raha kätte,“ selgitas ta.

Seni ongi programmi fookus olnud eelkõige IT-sektoril, kuna selles sektoris on välismaalastel kõige lihtsam sisse sulada. Tulevikus loodetakse programmist abi ka inimeste leidmisel tööstusettevõtetesse. „Work in Estonia“ kampaaniast on näiteks kasu saanud IT-ettevõte Tieto, kes on Eestisse tööle värvanud üle 70 soomlase, aga ka rootslasi ja norrakaid.

Patuse sõnul võib ettevõtetest saadud tagasiside põhjal tõdeda, et sihtriikides tehtud teavituskampaania on aidanud tõsta tööpakkumiste nähtavust. Seitsme kuu jooksul on portaalis tööpakkumisi vaadatud ligi 40 000 korda.

„Work in Estonia“ on selle aasta kevadel EASi algatatud programm, mis toetab Eestis tegutsevaid ettevõtteid kõrgelt kvalifitseeritud välisspetsialistide värbamisel. Tegutsetakse riikides, kus nähakse potentsiaali Eesti ettevõtetele vajalike töötajate leidmiseks. Teavitustööd alustati esmalt Soomes ning pilootprojekt viidi läbi Ukrainas, 2016. aastal jätkuvad tegevused mõlemas riigis. Ühtlasi käib uute sihtriikide kaardistamine.


http://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-kulutab-soomlaste-siia-toole-meelitamiseks-400-000-eurot?id=73209135