Eesti
English По-русски Українською
Konsulaarinfo » Viisa (Schengeni viisa) »

Viisataotleja isikuandmete kaitse alased õigused

16.03.2007

Eesti isikuandmete kaitse seaduse kohaselt on teil õigus saada oma isikuandmeid ja teavet nende töötlemise kohta ning pöörduda oma isikuandmete parandamiseks andmete vastutava või volitatud töötleja, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Viisaregistrisse kantud isikuandmetega tutvumiseks võite pöörduda Välisministeeriumi, Eesti Vabariigi välisesinduse või Siseministeeriumi poole. Andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seadusega.

Viisaregistri vastutav töötleja on Siseministeerium, asukohaga Pikk tn 61, Tallinn 15065, Eesti. Telefon: +372 612 5008

Eesti Vabariiki sissesõidukeeldude registrisse kandmist on võimalik kontrollida: http://www.siseministeerium.ee/17115

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee