Eesti
English По-русски Українською
Konsulaarinfo » Pikaajaline viisa (D-viisa) »

Pikaajaline viisa (D-viisa)

21.10.2016

Kui isikul on põhjendatud vajadus viibida Eestis pikemalt, kui Schengeni viisa võimaldab, võib taotleda pikaajalise e. D-viisa. Pikaajaline (D) viisa võimaldab Eestis viibida ühe- või mitmekordselt kuni 180 päeva 1 aasta jooksul. Lisaks võib D-viisaga viibida kogu Schengeni alal kuni 90 päeva.

 

Kuhu viisataotlus esitada

D-viisa taotlus tuleb esitada isiklikult (v.a. lapsed kuni 12 aastat) Eesti Suursaatkonna konsulaartalitusele Kiievis, sest viisataotluse esitamisel kogutakse biomeetrilised andmed – viisataotleja kümme sõrmejälge.

Sõrmejälgede andmise nõudest on vabastatud:

  • alla 12aastased lapsed;
  • isikud, kellelt on füüsiliselt võimatu sõrmejälgi võtta;
  • riigipead või valitsusjuhid ning valitsuse liikmed ja nendega koos reisivad  abikaasad ja nende ametliku delegatsiooni liikmed, kui nad on saanud ametliku küllakutse liikmesriigi valitsustelt või rahvusvahelistelt organisatsioonidelt;

 

Selleks on soovitav eelnevalt registreeruda konsulaadi vastuvõtule:

- telefoni teel:   (380 44) 590 24 40; 
- e-posti aadressil  Consulate.Kyiv@mfa.ee

 

Mida esitada viisa taotlemisel

-          välispass, mis kehtib veel vähemalt 3 kuud pärast taotletava viisa kehtivuse lõppu (nõuded passile);
-          täidetud ja allkirjastatud viisataotlus (ankeet)
-         foto 35x45mm (PDF)
-          kehtiv tervisekindlustusleping reisimiseks, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal; tervisekindlustuslepingu kindlustusvastutuse alammäär on 30 000 eurot kogu Eestis või Schengeni ruumis viibimise aja kohta;
-          alaealise puhul, kes ei reisi koos mõlema vanemaga, tuleb esitada vanemate notariaalselt tõestatud nõusolek lapse reisimiseks, kas üksi, ühega vanematest või koos mõne teise saatjaga. Kui vanem reisib koos lapsega, kuid ei taotle viisat koos lapsega, lisada vanema viisa koopia.
-          dokumendid, mis tõendavad piisavate elatusvahendite olemasolu: tõend töökohast, milles on märgitud töötasu/pangaväljavõte/ tõend elukohariigis asuva kinnisvara kohta/vabas vormis kiri isikult, kes taotlejat rahaliselt toetab.
-          Reisi eesmärki (näiteks tööle või õppima asumist, abiellumist, vanemate hooldamist vms.) tõendavad dokumendid. D-viisa taotlemisel lühiajaliseks töötamiseks, tuleb eelnevalt lühiajaline töötamine registreerida Politsei- ja Piirivalveametis.

 

Kui palju maksab viisa taotlemine

D-viisa taotlemisel on riigilõiv Ukraina ja Valgevene kodanikele 0 €. Teiste riikide kodanikud tasuvad   riigilõivu 80 €.

 

Konsulaartalituses saab riigilõivu tasuda sularahas või pangakaardiga.

 

Riigilõivu võib tasuda ka järgmistele pangakontodele Eestis:

makse saaja RAHANDUSMINISTEERIUM:

- SEB Pank EE891010220034796011 SWIFT: EEUHEE2X
- Swedbank EE932200221023778606 SWIFT: HABAEE2X
- Danske Bank EE403300333416110002 SWIFT: FOREEE2X
- Nordea Pank EE701700017001577198 SWIFT: NDEAEE2X

Viitenumber: 2900073630

 

D-viisa taotlemisel on viisalõivust vabastatud ka:

- alla kuue aasta vanused taotlejad;
- EL  liikmesriigi (sh Eesti), Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliige, juhul kui taotleja reisib oma EL kodanikust pereliikme juurde või koos selle pereliikmega.

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee