Eesti
English По-русски Українською
Konsulaarinfo » Kui vajad võõrsil abi »

04.09.2018

Kui oled välismaal viibides sattunud hädaolukorda, saad abi saatkonnast. Eesti välisesinduse üheks tähtsamaks ülesandeks on asukohariigis abistada Eesti kodanikke ja Eestis alaliselt elavaid kodakondsuseta isikuid, võtta vajadusel tarvitusele abinõusid kaitsmaks Eesti kodanike ja juriidiliste isikute õigusi ja seaduslikke huvisid asukohariigis ning seadusega sätestatud korras läbi vaadata Eesti kodanike ja juriidiliste isikute avaldusi.

Kui sa ei tea, mida hädaolukorras teha, võta alati ühendust välisministeeriumi valveametnikuga ööpäevaringselt avatud telefonil:

+372 53 01 9999 või +372 6 377 440.

 

Mida konsul ei tee?

  • Ei anna laenu
  • Ei osuta transpordi- ega majutusteenust
  • Ei osuta õigusabiteenust Ukrainas
  • Ei osuta tõlketeenust kohalikus asjaajamises
  • Ei lahenda töövaidlusi

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee