Eesti
English По-русски Українською
Konsulaarinfo » Eesti pass ja ID-kaart »

Eesti pass ja ID-kaart

30.03.2015

Alates 29. juunist 2009 peab passi taotleja taotluse esitamisel andma sõrmejäljed alates 6-aastasest vanusest Eesti Vabariigi välisesindusse (või Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroodes). Täpsemat infot sõrmejäljebiomeetria rakendamisest leiate siit.

Eesti passi ja ID-kaardi taotluse esitamine ning valmisdokumendi kätte saamine on võimalik nii Eestis (Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroodes) kui Eesti Välisesindustes. Taotluse esitamise ja dokumendi kättesaamise kohad võivad samuti olla erinevad.

 Nüüdsest on võimalik taotleda interneti teel korduvat ID-kaarti (ja teatud juhtudel ka lastele esmast ID-kaarti). Taotluse saab esitada aadressil: https://etaotlus.politsei.ee/.

Konsuli vastuvõtt Eesti passi ja ID-kaardi küsimustes toimub ainult eelregistreerimisega telefonil (380 44) 590 24 40, või Interneti kaudu (ainult kolmapäeva vastuvõtule).

Konsuli vastuvõtt toimub üldjuhul tööpäeviti kell 14.00-16.00.

Eesti passi või/ja ID-kaardi taotluse esitamine (ja elamisloadokumendi kättesaamine) toimub ainult isiklikult alates 6-aastasest vanusest*

* Alla 6-aastase lapse eest sooritab passi ja/või ID-kaardiga seotud toiminguid tema vanem, kes esitab taotluse esitamisel oma isikut ja esindusõigust tõendava dokumendi (sünnitunnistus).

* 6 kuni 15-aastase alaealise lapse eest esitada taotluse lapsevanem ainult juhul kui lapsele on varem PPA poolt välja antud pass kiibile kantud sõrmejäljekujutistega ning sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat.

Passi saate taotleda posti / e-posti teel juhul kui Teile on varem PPA poolt välja antud pass kiibile kantud sõrmejäljekujutistega ning sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat.
ID-kaarti saate taotleda posti / e-posti teel juhul, kui Teile on varem PPA poolt välja antud isikut tõendav dokument. Täpsemat infot posti ja e-posti teel taotlemisest leiate siit.

Riigilõiv:

Eesti kodaniku passi taotluse läbivaatamise eest

60 €

Eesti kodaniku passi taotluse läbivaatamise eest

 • alla 15-aastasele isikule
 • keskmise, raske või sügava puudega isikule
 • rahvusvahelise kaitse saajale
 • üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka
  jõudnud isikule

15 €

Eesti kodaniku passi ja ID kaardi (koos) taotluse läbivaatamise eest

80 €

Eesti kodaniku passi ja ID kaardi (koos) taotluse läbivaatamise eest

 • alla 15-aastasele isikule
 • keskmise, raske või sügava puudega isikule
 • rahvusvahelise kaitse saajale
 • üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka
  jõudnud isikule

20 €

Eesti kodaniku ID kaardi taotluse läbivaatamise eest

50 €

Eesti kodaniku ID kaardi taotluse läbivaatamise eest

 • alla 15-aastasele isikule
 • keskmise, raske või sügava puudega isikule
 • rahvusvahelise kaitse saajale
 • üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka
  jõudnud isikule

10 €

Riigilõivu tasumise võimalused:

 • viisataotluse esitamisel sularahas eurodes;
 • Rahandusministeeriumi arveldusarvele Eestis (tuleb esitada tasumist tõendav dokument), täpsemat informatsiooni saab siit.

Täpsema infoga nõutavate dokumentide ja menetlusprotsessi kohta saab tutvuda Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel


Protsessist üldiselt:

Saatkond ei menetle Teie passi või ID-kaardi taotlust. Saatkond edastab esimesel võimalusel Teie taotluse Politsei- ja Piirivalveametile, kes menetleb Teie taotlust, teeb otsuse ning edastab dokumendi kohta, mille märkisite soovitud kättesaamise kohaks oma taotlusel (see võib olla Saatkond Kiievis, mõnes teises riigis, või mõni Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroodes). Seega kõik küsimused dokumentide, menetlusprotsessi jms kohta palume esitada otse Politsei- ja Piirivalveametile.

Dokument vormistatakse 30 päeva jooksul Politsei- ja Piirivalveameti poolt taotluse menetlusse võtmise või taotluses esinenud puuduste kõrvaldamise päevast arvates. Eeltoodud tähtaegu võib Politsei- ja Piirivalveamet pikendada, kui taotluses esitatud andmete, sellele lisatud dokumentide ja taotluse põhjendatuse kontrollimine kestab taotluse läbivaatamiseks ette nähtud tähtajast kauem.

Täpsem info Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel:
http://www.politsei.ee


TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee